Synonyms

The system is working in test mode

  1. Abduraxmonova Nilufar Zaynobiddin qizi - loyiha rahbari
  2. Maxarov Qodirbek Tolkunovich - loyiha ishtirokchisi
  3. Tuliyev Ulug'bek Yuldashevich - loyiha ishtirokchisi